O nás

Předmětem podnikání společnosti je výroba nealkoholických nápojů.

Z historie jímání není přesně známo, odkdy se zdroje minerální vody v Jeseníku nad Odrou využívají průmyslově ve větším měřítku, ačkoliv prameny samotné jsou v literatuře popisovány od 18 století (Mittrowsky, 1792). (Paeckert, 1926) uvádí, že v roce 1912 byla uhličitá voda zachycena studnou Zita.


Pravděpodobně z téhož období je i pramen Herma, Hedva, Lipová a Franz. Po druhé světové válce přešla do majetku n. p. Ostravské cukrárny a sodovkárny. Od roku 1968 bylo zřídlo využíváno sodovkárnami Nealko n.p. Olomouc.
V roce 2012 firma získává patent na název Jesenický pramen.

V roce 2014 stáčení pramenité vody do barelů 18,9l a získáváme oprávnění používat značku Český výrobek. Od roku 2017 můžeme požívat též značku Moravské Kravařsko - regionální produkt.

Firma disponuje vlastní stáčírnou pramenité vody, celý proces je pod pravidelnou kontrolou a splňuje všechny náležitosti dle Vyhlášky č.275/2004 Sb.


Vize společnosti spočívá v přísunu kvalitní pramenité vody zákazníkům, kteří dbají na zdravý životní styl, ale také v přilákání nových zákazníků, kteří si dosud neuvědomovali míru důležitosti vody pro jejich organismus.


Naší prioritou je Vaše spokojenost. Předností naší společnosti je profesionalita a mnohaletá zkušenost na trhu. 

Od roku 2020 využíváme jako jeden ze zdrojů energie i obnovitelné zdroje. Chceme tímto způsobem snížit produkci emisí CO2.

ceskyvyrobek.jpg