Jak vzniká minerálka pohledem geologa

Jak minerální voda vůbec vzniká? Přes to, že se to tak na první pohled nezdá, není voda jako voda. Každý pramen má svůj příběh, který ovlivňuje její chuť, složení a všechno kolem. Příběh naší Jesenické Kyselky započal v pohoří Karpaty.


Karpaty vznikly v průběhu mladších třetihor. Jde o geologickou periodu patřící do éry kenozoika, která začala přibližně před 23 miliony lety a která trvá dodnes. První vrásnění Karpat začalo asi před 15 000 000 lety na podkladu z vrstev pískovců a břidlic, místy i žulou, vápenci a dolomity.


Při vrásnění Karpat zemská kůra rozpraskala poměrně hluboko pod námi. Podél těchto zlomů z podloží vystupuje oxid uhličitý, který obohacuje podzemní vodu o rozpuštěné horniny a z takhle obohacené podzemní vody vzniká minerálka jako je ta naše Jesenická kyselka.


Chráněný podzemní zdroj zaručuje kvalitu a také to, že naše minerálka neobsahuje žádnou chemii.


Podívejte se, jaké limity naše minerálka splňuje.
40 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše