Je to na Vás


O vodě

Že bez vody není života, jistě každý víme. Touto kapalinou je naše tělo tvořeno z celých 70 procent. Dodává tělu kyslík, reguluje tělesnou teplotu, přepravuje v těle vitamíny, minerály, bílkoviny apod. Kolik bychom ji měli denně vypít se odvíjí od toho, jsme - li žena či muž, jak náročnou činnost pravidelně denně vykonáváme, zda sportujeme... Obecně se uvádí denní spotřeba vody dospělého člověka v množství 2-3 litry. Otázkou zůstává, z jakého zdroje ji vlastně pít? Zda budeme pitný režim doplňovat minerální vodou, které je na trhu nepřeberné množství, či si nakonec natočíme sklenici vody z kohoutku v kuchyni, sice bez PET láhve, nicméně stoprocentní zdravotní nezávadnost není zaručena. Rozhodnutí není jednoduché, hovoříme- li o něčem, čeho potřebujeme tělu dodat denně nemalé množství.

Znečištění narůstá

Rak říční, úhoř, candát, to všechno jsou živočichové, kteří jsou v našich řekách už jen vzácností. Že české vodní toky nepatří k nejčistším je smutnou realitou. Kdysi tak významná česká biodiverzita našich řek vyhlášených svou čistotou je narušena a my často zvažujeme se v těchto tocích jít se v létě okoupat, natož se z nich napít. Bohužel saháme do ne tak daleké minulosti 60 až 70 let minulého století, rozmachu intenzivního zemědělství, pěstování bez přítomnosti toxických hnojiv takřka nemožné. Naše půda postupně ztrácela schopnost sdružovat v sobě vodu a následné sedimenty z ornice byly jednoduše spláchnuty do koryt řek. Děje se tak i nadále.

Co s tím?

To, že si můžeme dnes bez obav natočit sklenici vody z vodovodu je zásluhou místních úpraven vod. Ovšem ani to není bez obav. I takováto voda, která prošla mechanickým, biologickým i chemickým procesem čištění není stoprocentně nezávadná. Hovoříme o často překračujícím limitu obsahu chloru, o často zastaralém systému potrubí, kterým se do pitné vody mohou dostat nežádoucí látky, jako je rtuť či arsen. Řešením se nabízí požití vodních filtrů či ionizátorů vody. Problémem však zůstává jakási prázdnota vody, tato voda je připravena o veškeré minerály a stopové prvky, pokud tedy jimi byla obsažena.

Možností je více

Pokud tedy zvažujete jakousi změnu ve vašem pitném režimu, ideální volbou je zajistit si ho přímo z chráněného podzemního zdroje, jehož pramen vám zajistí nejen křišťálově čistou vodu, ale především pokryje denní potřebu minerálů a stopových prvků, důležitých pro správnou funkci vašeho organismu. Pramenitá voda je stejně jako voda kohoutková, či balená voda v PET lahvích pod stálou kontrolou kvality, vhodná pro všechny věkové skupiny. Zařazením pramenité vody do vašeho pitného režimu pokryjete potřebu minerálů i v letních měsících, což je často v letních horkých dnech, kdy se tělo více zahřívá, problém.

Nechte to na nás

V zájmu jistě každého z nás je eliminovat spotřebu plastů na minimum. Proto naši pramenitou vodu stáčíme do vratných barelů, vhodných pro mnohonásobné použití. Pramen, ze kterého čerpáme se nachází jen pár desítek metrů od výrobny, čili žádná složitá síť potrubí a minimální vzdálenost od zdroje k místu plnění. Vyzkoušet může každý, napít se, ochutnat a jít ruku v ruce s přírodou.

8 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše