Nejkvalitnější pramenitá voda našeho regionuJak vzniká minerálka?...pohledem geologa

Jesenická kyselka má souvislost s Karpatama, při vrásnění Karpat zemská kůra rozpraskala poměrně hluboko pod nás a podél těchto zlomů nám z podloží vystupuje oxid uhličitý, který obohacuje podzemní vodu o rozpuštěné horniny a z takhle obohacené podzemní vody vzniká minerálka.

Stáčení dnes:

Hydrogeologicky jde o zvodeň vázanou na písčité nebo prachovité polohy miocenního souvrství, které je tvořeno především vápnitými jíly až jílovci.

Celkově nelze hovořit o souvislém významném zvodnění. Voda je velmi slabě mineralizovaná o mineralizaci 269 až 409 mg/l (průměrné množství rozpuštěných minerálních látek je 320 mg/l). Podle tvrdosti jde o vodu měkkou až středně tvrdou do 4,5 mval/l (Ca+Mg). Podle iontového složení se jedná o vodu facie Ca-HCO3, subfacie Ca-(Mg)-HC03-SO4-(Cl). Teplota vody se pohybuje v rozmezí 9,8 až 11,4 ºC. Mezi nejvýznačnější přednosti jesenické vody patří nízký obsah sodíku (3,8 mg/l). Díky této jedinečné vlastnosti splňuje náročné požadavky podle nejnovějších zásad kladených na zdravou výživu. Technologie úpravy vody Surová voda z podzemních zdrojů má velmi nízkou hodnotu pH (5,3), velmi vysoký obsah železa (až 8 mg/l) a mírně zvýšený obsah manganu (15,1 mg/l). Voda má charakteristickou zemitou příchuť. Pro úpravu vody jsou použity pouze fyzikální metody úpravy vody bez použití chemických přípravků. Technologické řešení spočívá v provzdušnění surové vody, sedimentaci vzniklého kalu, pískové filtraci, filtraci aktivním uhlím a dezinfekci UV zářením. Jednotlivé technologické úpravárenské kroky jsou následující: Provzdušnění surové vody – dojde k odvětrání ve vodě obsaženého oxidu uhličitého, tím dojde k posunutí hodnoty pH nad 6,5. Současně vzdušný kyslík zajistí oxidaci ve vodě obsaženého železa a manganu do filtrovatelné formy hydroxidů. Provzdušněná voda je přečerpávána čerpadlem do sedimentační nádrže s kónickým dnem, kde dochází k sedimentaci vysráženého kalu. Sedimentační nádrže jsou propojeny přepadovou trubkou.

Z čerpací nádrže je odsazená, částečně dezinfikovaná voda čerpána čerpadlem na filtraci. Filtrace se provádí na ocelových tlakových filtrech zařazených v sérii. Filtry jsou plněny filtračním pískem a aktivním uhlím.


Podrobný rozbor ke stáhnutí ve formě PDF níže.

Rozbor_2020
.pdf
Download PDF • 303KB

26 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše