Naše Moravská - Jesenická kyselka je popisována v literatuře již od 18.století. Při vrásnění Karp