Historie pramene

2021

   Rok 2021 byl významným mezníkem v historii Jesenického pramene a naší firmy. Na začátku roku jsme realizovali projekt "Stavební obnova ve výrobě", který nám umožnil znovuzprovoznění pramene Franc a úpravu manipulačního prostoru v celém areálu.

   Zároveň jsme započali stavební úpravy našeho areálu, abychom už v létě mohli přivítat návštěvníky zážitkové výroby sirupů, kterou jsme připravili ve spolupráci s Technotrasou. Za tímto účelem vznikla v areálu bio bylinková zahrada, ve které pěstujeme přes 10 odrůd bylinek. Také jsme získali certifikát Moravského Kravařska regionální produkt pro naše sirupy.

   V létě už jsme tak mohli přivítat první návštěvníky našeho kurzu. Celkem nás přes léto navštívilo přes 150 dobrodruhů, kteří se těšili naučit novým dovednostem a zároveň se dozvědět o historii pramene a procesu výroby pramenité vody. Pro velký zájem jsme se rozhodli v kurzech pokračovat i příští sezónu 2022. Doufáme, že se tam i s Vámi setkáme.

mceclip0-2    2020

Od roku 2020 využíváme jako jeden ze zdrojů energie i obnovitelné zdroje. Chceme tímto způsobem snížit produkci emisí CO2. 

2019    mceclip2-1

V roce 2019 v rámci podpory rozvoje regionu - Mas regionu Poodří - jsme zateplili skladové haly, pořídili automobil k rozvážkám v našem regionu.

   Firma Kyselka Jeseník nad Odrou s.r.o. disponuje prameny pramenité vody s minerály, které stáčí do vlastních vratných galonů o objemu 18,9l a slouží tak odběratelům (firmám v našem regionu) k zajištění pitného režimu svých zaměstnanců. Stáčí také do PET lahví o objemu 1,5l a 0,5l slazené i neslazené minerálky. Neustále rozšiřujeme síť svých odběratelů, plánujeme  koupit další automobil k rozvážkám svých výrobků novým zákazníkům v našem regionu. Z důvodu malých skladovacích kapacit investujeme do nákupu skladovací haly pro plynulost rozvážek.

2017

V roce 2017 získává jesenický pramen certifikát Moravského Kravařska regionální produkt a rozváží tuto pramenitou vodu v našem regionu Poodří.

   Vytvořili jsme nové příchutě přírodně identické malina a citrón, které dodává společnost ANDREE & ANDREE. Více se o těchto sirupech zjistíte na tomto odkaze:  www.andree-andree.cz 

   Společnost ANDREE & ANDREE byla založena v roce 1995. Zprvu maličký podnik si za svá léta působení vydobyl na trhu místo tradičního výrobce sirupů. Dlouhá léta zkušeností posunula společnost ANDREE na profesionální úroveň v oblasti technologie výroby sirupů. Firma zajišťuje prvotřídní bezpečnost výrobních procesů a na prvním místě je vysoká jakost a zdravotní nezávadnost používaných surovin a hotových produktů. Původní metody přípravy ingrediencí propůjčují sirupům sametový vzhled, medovou konzistenci a hlavně lahodnou chuť.

mceclip0-1    2014

   V roce 2013 se naskytla možnost dotací v Programu Rozvoj Czechinvest - Cílem podnikatelského záměru v této výzvě bylo obnovení provozu zpracovatelského podniku - plnírny pramenité a minerální vody, a uvedení nového produktu s názvem "Jesenický pramen".
   
   Jesenický pramen má od roku 2013 ochrannou známku a splňuje veškeré hygienické normy. Naší základní ideou bylo oslovit tímto novým výrobkem osoby, které preferují zdravý životní styl a chrání tak své zdraví. Dalším neméně důležitým cílem pak bylo získat nové zákazníky také z řady zaměstnavatelů, kteří musí zajišťovat pitný režim svým zaměstnancům. Chceme také vstoupit na trh, který je zaměřen na prodej pramenitých vod, získat a udržet si nové zákazníky, kterým bude naše společnost poskytovat kvalitní služby za přijatelné ceny. Na začátku jsme měli sen o obnovení zašlé slávy kyselky v Jeseníku nad Odrou. Motivací byly příběhy lidí, kterým tento pramen pomáhal léčit různé zdravotní problémy. Chtěli jsme využít zapomenuté historky a navázat na tradici. Uvědomovali jsme si přitom, že naše malá firma nikdy nebude a ani nechce konkurovat velkým společnostem na trhu s minerálními vodami. Obnova stáčírny byla obrovská výzva a běh na dlouhou trať, kde byla největší překážkou byrokracie a finanční náročnost celého projektu. Často jsme byli v situaci, kdy jsme chtěli všechno vzdát, protože se objevovaly v danou chvíli neřešitelné problémy. Jedno je jisté, kdybychom věděli, co nás čeká, tak bychom nikdy s obnovou stáčírny nezačali. 
Dnes jsme však rádi, že jsme to nevěděli. Ne každý sen skončí šťastně a ani ten náš zatím také happyendem neskončil, stáčecí linka funguje, ale to nejdůležitější je teprve před námi.

Našim cílem je oslovit ty zákazníky, kteří chtějí udělat pro své zdraví něco navíc. Ochutnejte Jesenický pramen a přesvědčte se sami o jeho účincích.

   Dne 3. prosince 2014 získal Jesenický pramen ocenění Český výrobek. Ocenění přijala od České potravinářské komory paní Ludmila Kocourková, která provozuje stáčírnu minerální vody v Jeseníku nad Odrou v současné době. Slavnostní akce se konala v Praze na Žofíně, kde ministr zemědělství Marián Jurečka a předseda České potravinářské komory Miroslav Toman blahopřáli českým výrobcům.

2003    mceclip4

   Přenesme se do doby nedávno minulé. V roce 2003 se stali novými majiteli manželé Kocourkovi. Jelikož byli stálými odběrateli a prodejci Jesenické minerální vody, rozhodli se v této tradici čerpání minerální vody pokračovat. V období od posledního stáčení vody do doby, kdy převzali firmu, uplynula však doba dvou let a budovy byly opět ve zchátralém stavu a technické vybavení bylo nepoužitelné, z velké části odcizené. I legislativa byla již odlišná, změnily se hlavně nároky na hloubku podzemních vrtů, kdy byly požadovány pro zapsání této vody jako minerální vrty hluboké 30 až 50 m. Odborníci se však shodují, že v této hloubce by se voda nemusela nacházet. Z tohoto důvodu byla tato minerální voda zařazena jako pramenitá voda. Uvedení stáčírny vody znovu do provozu si vyžadovalo hodně úsilí a investic, a aby byl objekt udržován, tak se manželé Kocourkovi rozhodli pro vedlejší činnost - pěstitelskou pálenici v rodné vesnici Jeseníku nad Odrou. Postupně areál opravovali a prameny čistili a udržovali, aby si lidé i nadále mohli kyselku zdarma čepovat.

mceclip3    1954

   Od roku 1954 se začalo uvažovat o obnově provozu obecním úřadem (zda byl provoz obnoven, není jisté), později přešla plnírna pod správu Ostravských cukráren a sodovkáren. Od r. 1968 byl zdroj využíván sodovkárnou NEALKO n. p., Olomouc.

1946    mceclip2

   O obnovu pramenů se pokusil v roce 1946 národní správce Osvald Pastrňák a kyselka byla od 1. srpna 1946 v prodeji. O. Pastrňák byl zbaven správy kyselky po dvou letech jedním z poúnorových výnosů r. 1948, který "...žádá, aby s tímto majetkem byla učiněna normální dispozice podle dekretu č. 108/45 Sb., avšak za předpokladu, že obchodní provoz zřídla bude zastaven...". ONV v Novém Jičíně dal odebrati prostřednictvím SNB klíče od provozovny fy Jesenická kyselka bývalému správci O. Pastrňákovi. Jakmile klíče dojdou zdejšímu úřadu, budou ihned postoupeny tamnímu MNV za účelem zabezpečení pramene a provozoven uvedené firmy." Výsledek byl takový, že na bránu závodu byl pověšen zámek, což však nezabránilo jeho rozkradení a škodám jak na pramenech, tak i na technologii a budovách. Tím prakticky skončilo stáčení jesenické kyselky.

mceclip1    1912

   Dne 20. března 1912 vyšla v rubrice "Místní zprávy z Nového Jičína" periodika "Deutsche Volkszeitung für den Neutitscheiner Kreis" tato zpráva: Při příležitosti pobytu Jeho c. a k. Výsosti arcivévody Karla Františka Josefa a Nejjasnější choti arcivévodkyně Zity v našem městě 14. dne tohoto měsíce byl majitel jesenického pramene Vinzenz Stefan vyznamenán tím, že osvědčená Jesenická kyselka může nést jméno Její c. a k. Výsosti. Majitel pramene V. Stefan vyjádřil Jeho císařské Výsosti poděkování a vyslovil své uznání. Vedle toho dostal písemné povolení označovat pramen jménem "Pramen arcivévodkyně Zity". Tato pocta byla udělena nejen ke cti majitele minerální vody V. Stefana, ale ke cti celého Kravařska a zejména obce Německý Jeseník, která se tak může pyšnit výborným domácím produktem určeným pro tabule v nejvyšších kruzích (zdroj: www.muzeumnj.cz).

1905    mceclip0

   V roce 1905 koupil pozemek s pramenem od A. Kobierského Vinzenz Stefan z Moravské Ostravy. V tomto majiteli se zřejmě sešly vlastnosti a schopnosti obou jeho předchůdců. Spotřeba Jesenické kyselky, která našla zaslouženou oblibu také v lékařských kruzích, stále stoupala. Léčivé účinky a výtečná chuť minerální vody zapříčinily, že se její distribuce brzy rozšířila i za hranice monarchie. O významu svědčí i v úvodu zmíněné ocenění pramene názvem "Pramen arcivévodkyně Zity". V. Stefan předal firmu i s patnácti zaměstnanci v roce 1918 svému synovi Oskaru Stefanovi. Ten ji vlastnil až do poválečné konfiskace.

Jesenik_pramen_LIpovy_1992    1896

   Počátek podnikatelského využití sahá do roku 1896, kdy se průmyslníku Arturu Krizickému podařilo od sedláků odkoupit kus pozemku s pramenem kyselky. A. Krizicky však mnoho podnikatelského štěstí neměl a brzy zbankrotoval. Jako příčina jeho bankrotu se uvádí, že: " ...jeho spolupracovníci kradli citrony a cukr tak houževnatě, že se bankrotu nedalo zabránit...". V konkurzním řízení vykoupil dřívější majitel sedlák Josef Trompiš pozemek s pramenem zpět a v r. 1898 jej prodal Adamovi Kobierskému. Ten učinil nezbytná opatření k úřednímu zařazení pramene mezi prameny minerálních vod s léčivými účinky. Jeho zásluhou byla v r. 1900 provedena odborná analýza jesenické minerální vody, a to na dvou pracovištích - na univerzitě v Innsbrucku prof. Machou a V. Kalmanem, profesorem státní průmyslové školy v Bilsku. Charakteristika minerální vody byla následující: "...léčivá voda první třídy, použitelná k léčbě srdce, ledvin, močových cest a žaludku."